УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ
РАДИ МУЗЕЇВ
UKRAINIAN NATIONAL COMMITTEE
OF THE INTERNATIONAL COUNCIL
OF MUSEUMS

icom commmunity


CIDOC CRM GameБез чого неможливий музей? Завдяки чому предмети та колекції набувають справжнього музейного статусу? Що забезпечує більший рівень довіри саме до музейної (опублікованої музеєм) інформації?

Відповідь – документація!
 
Документування різноманітної інформації на кожному кроці роботи з предметом (опис, облік, наукове вивчення, реставрація, збереження, експонування тощо) є однією з базових, невід’ємних складових повсякденної роботи сучасного музею.
 
Якими мають бути ефективні процеси та форми документування музейних предметів. Як забезпечити максимально ефективну роботу даними? Яких стандартів та кращих практик слід дотримуватись аби уможливити примноження та максимально відкрите, різнобічне використання сформованих музейними інституціями банків даних та знань?
 
Саме ці питання знаходяться у центрі уваги фахівців CIDOC ICOM – Міжнародного комітету документації Міжнародної ради музеїв.
 
На базі або за партнерської участі CIDOC здійснюється розробка та популяризація стандартів музейної документації, уніфікованих схеми метаданих для обміну інформацією, спільної спеціалізованої термінології тощо. З огляду на розвиток інформаційних технологій, комітет також є провідним майданчиком для обговорення актуальних питань цифровізації музейної роботи, співпраці з розробки стандартів та інструментів роботи з цифровими даними. Зокрема, на базі CIDOC працюють робочі групи з розробки базової концептуальної моделі CIDOC CRM та xml-схеми LIDO, з питань формування цифрової стратегії та збереження цифрових матеріалів, з проблем кореферентності, розробки семантичних дослідницьких середовищ, поширення інформації та ін.
 
Головною метою започаткування осередку CIDOC в Україні є інтеграція українських фахівців до цієї міжнародної мережі. Ми прагнемо розбудувати системну та регулярну роботу з інформування українських музейників про сучасні стандарти та інструменти роботи з даними, налагодити та координувати спільну роботи з популяризації й впровадження документів CIDOC, сприяти комунікації та кооперації із зарубіжними колегами.
 
Заснування у складі українського національного комітету ICOM секції CIDOC є логічним продовженням попередніх проєктів, що здійснювались Українським центром розвитку музейної справи (інституційний член ICOM з 2009 р.) за підтримки різних донорів (МБФ «Україна 3000», МФ «Відродження», Український культурний фонд, Програма «Culture Bridges» та ін.), Міністерства культури України, українських та зарубіжних музеїв-партнерів.
 
Зокрема, в різні роки вже була розпочата робота з перекладу та імплементації в Україні окремих документів по темі, розроблено національну схему метаданих для обміну інформацією про музейні предмети, започатковано створення та публікацію спеціалізованих електронних тезаурусів, проведення тренінгів, видання фахової літератури тощо (digilab.promuseum.org).
 
Ми сподіваємось, що систематизація та об’єднання цих окремих ініціатив на базі секції CIDOC національного українського комітету ICOM - ICOM Ukraine - стане потужним імпульсом для продовження розпочатої роботи, сприятиме приєднанню до нашого кола однодумців нових фахівців та формуванню потужної мережі.
 
Старт роботи осередку «CIDOC Україна» та перші кроки його роботи стали можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду

    Copyright © 2015 - 2016 ICOM Ukraine