УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ
РАДИ МУЗЕЇВ
UKRAINIAN NATIONAL COMMITTEE
OF THE INTERNATIONAL COUNCIL
OF MUSEUMS

icom commmunity


ОБРАНО НОВЕ КЕРІВНИЦТВО ІКОМ УКРАЇНИ НА 2020-2022 рр.

29 жовтня 2019 р. на базі Державного політехнічного музею при НТУУ КПІ відбулася Звітно-виборча конференція ІКОМ України, на якій було обрано новий склад правління та наглядової ради ІКОМ України на період 2020-2022 рр.

До Президії увійшли:
Катерина Чуєва - Президент ІКОМ України
Анастасія Чередниченко - Віце-Президент
Євген Бєлінський - Виконавчий секретар
Юлія Литвинець - Координатор з фінансових питань
Олексій Копитько - Координатор з питань комунікації

Наглядова рада:
Роман Чмелик - голова
Людмила Строкова
Олександр Ройтбурд

Щирі вітання колегам та побажання плідної роботи!

На фото (зліва направо): Євген Бєлінський, Олександр Ройтбурд, Роман Чмелик, Анастасія Чередніченко, Катерина Чуєва, Юлія Литвинець, Олексій Копитько, Людмила Строкова.

ПРОТОКОЛ № 1
Звітно-виборчої конференції
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ РАДИ МУЗЕЇВ «ІКОМ»
(далі - ІКОМ України)

м.Київ                                                                                                                «29» жовтня 2019 року
Присутні: 160 членів організації.
В.о. Президента, Віце-Президент Чмелик Р.П.
Члени Президії: Чуєва К.Є., Литвинець Ю.О., Стрєльнікова С.І.

Станом на 29.10.2019 р. кількість членів ІКОМ України, які сплатили внески на 2019 рік, становить 284 осіб. Відповідно до пункту 7.1. Статуту ІКОМ України Звітно-виборча конференція вважається правомочною приймати всі рішення з питань порядку денного.
Конференцію веде В.о. Президента, Віце-Президент Чмелик Р.П.
Секретарем Конференції запропонована Литвинець Ю.О.

Голосували: «так» 160.
Рішення прийнято.
Порядок денний:
1.    Звіт про роботу Президії за 2016 – 2019 рр. Додаток № 1 – регламент 15 хв.
2.    Виступи кандидатів на посади. Додаток № 2.
3.    Формування лічильної комісії.
4.    Голосування.
5.    Оголошення результатів голосування.
6.    Підбиття підсумків конференції.
Голосували за затвердження порядку денного: «так» 160.
Рішення прийнято.


Питання № 1.
Виступив Чмелик Р.П., ознайомив присутніх зі звітом Президії. (Додаток № 1).
Запропонував обговорити та задати запитання, висловити зауваження та думки.
Виступила Юрченко–Микита О.В. запропонувала надіслати звіт усім членам організації на електронні скриньки.
Голосували: «так» 160.
Рішення прийнято.

Питання № 2.
Виступив Чмелик Р.П., запропонував вислухати кандидатів на посади відповідно до поданого списку, а саме: кандидата на посаду Президента Чуєву К.Є., кандидата на посаду Віце-Президента Чередниченко А.М., кандидата на посаду координатора з фінансових питань Литвинець Ю.О., кандидата на посаду з питань комунікації Копитька О.В., виконавчого секретаря: Бєлінського Є.В.
Чмелик Р.П. зазначив що відповідно до статуту кандидати до Наглядової ради не мають представляти свої програми.
Виступив член організації Гудімов П.В. і запропонував все ж таки вислухати від кандидатів до Наглядової ради їх бачення розвитку організації.
Голосували: «так» 160.
Виступили кандидати на вказані посади та ознайомили з своїми програмами (Додаток № 2).

Питання № 3
Виступив Чмелик Р.П. з проханням надати кандидатури до лічильної комісії з кількості 3 особи, які мають видати виборчі бюлетені та слідкувати за процедурою голосування.
Виступила Чуєва К.Є. запропонувала Шостак О.Д.та Бех Л.В.
Виступила Литвинець Ю.О. за пропонувала Чумак Г.В.
Голосували: «так» 160.
Рішення прийнято.

Питання № 4
Виступив Чмелик Р.П. та запропонував розпочати процедуру голосування, отримати бюлетені, позначити в них уподобаних кандидатів та опустити у скриньку.
Виборча комісія здійснила підрахунок бюлетенів. Всього було роздано 160 бюлетенів, що відповідає кількості присутніх разом із тими, хто передав право голосу.


Питання № 5
Виступив Чмелик Р.П. та повідомив, що лічильна комісія завершила підрахунок голосів.
Лічильна комісія надала головуючому  результати голосування.

Чмелик Р.П. оголосив результат, зазначивши, що один бюлетень був зіпсований, 159 бюлетенів визнані дійсними:
На посаду Президента: Чуєва К.Є. –151 голос «за», 8 – «проти», 1 – «утримався»;
На посаду Віце-президента: Чередниченко А.М. – 129 голосів «за», 29 «проти», 1 «утримався»
На посаду Координатора з фінансових питань: Литвинець Ю.О. – 145 «за», 13 – «проти», 1 – «утримався»;
На посаду координатора з комунікації: Копитько О.В. – 156 «за», 2 – «проти», 1 – «утримався»;
На посаду Виконавчого секретаря: Бєлінський Є.В. – 151 «за», 8 – «проти»;

На посади членів Наглядової ради:
Ройтбурд О.А. – 155 «за», 3 – «проти», 1 – «утримався»;
Строкова Л.В. – 157 – «за», 1 «проти», 1 «утримався»;
Чмелик Р.П. – 146 «за», 12 «проти», 1 «утримався».

Виступив Чмелик Р.П., зазначив, що відповідно до Статуту вибори вважаються такими, що відбулись, усі кандидати надрали необхідну кількість голосів.
Запропонував проголосувати за результати виборів.
Проголосували: одностайно «так».

Питання № 6
Виступив Чмелик Р.П. та підбив підсумки конференції. Привітав новообране керівництво організації. Наголосив, що Наглядова Рада відповідно до статуту має самостійно вибрати зі свого складу голову Наглядової ради.


Головуючий                       _________________ Чмелик Р.П.

Секретар                           _________________ Литвинець Ю.О.


    Copyright © 2015 - 2016 ICOM Ukraine