УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ
РАДИ МУЗЕЇВ
UKRAINIAN NATIONAL COMMITTEE
OF THE INTERNATIONAL COUNCIL
OF MUSEUMS

icom commmunity


Відбулось установче засідання нової Президії ІКОМ України

6 листопада 2019 р. у Національному музеї мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків (м. Київ) відбулось установче засідання новообраної Президії ІКОМ України, каденція якої, згідно Статуту, триватиме до 2022 рр.

Були присутні усі 5 членів Президії.

Обговорювалися робочі питання налагодження діяльності керівних органів ІКОМ України, підготовка звітності за минулий період і за підсумками 2019 р. Також було внесено пропозиції щодо підготовки низки звернень до органів влади з різних аспектів музейної справи та охорони пам’яток.

Пропонуємо ознайомитись з протоколом засідання.

 

ПРОТОКОЛ

Установче засідання Президії

Всеукраїнської громадської організації

«Український комітет Ради Музеїв ІКОМ»

 

 

м. Київ                                                                                                         «06» листопада 2019

 

Присутні:

Чуєва К.Є. – Президент Організації;

Чередніченко А.М. – Віце-Президент Організації;

Литвинець Ю.О. – Координатор з фінансових питань Організації;

Копитько О.В. –Координатор з питань комунікації Організації;

Бєлінський Є.В. – Виконавчий секретар Організації.

Всього присутні 5 (п'ять) з 5 (п'яти) членів Президії.

Відповідно до пункту 8.4. Статуту Організації засідання Президії є правомочним, оскільки присутні більше половини членів Президії.

 

Координатор з питань комунікації Організації Копитько О.В. відкрив обговорення та запропонував такий порядок денний:

1.         Про обрання Головуючого та Секретаря зборів

2.         Про інформування членів організації про ситуацію на момент початку роботи новообраних керівних органів.

3.         Про проведення незалежного фінансового аудиту за календарний рік.

4.         Про оновлення складу Комісії з прийому нових членів, а також прийняття нових положень щодо прийому нових членів.

5.         Про наступну дату засідання Президії.

 

Розгляд питань:

1.         Про обрання Головуючого та Секретаря зборів.

По даному питанню виступив Копитько О.В. і запропонував обрати Головуючим на засіданні Президії – Чуєву К.Є., Секретарем – Бєлінського Є.В.

Голосували:

5 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили: Головуючим на засіданні Президії – Чуєву К.Є., Секретарем – Бєлінського Є.В.

 

2.         Про інформування членів Організації про ситуацію на момент початку роботи новообраних керівних органів.

Копитько О.В. запропонував підготувати інфографічні матеріали з відомостями про кількісний та якісний состав членів ІКОМ України, які має надати Бєлінський Є.В., а Литвинець Ю.О. про фінансове становище організації і рух коштів протягом 2019 року.

Голосували:

5 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили: Підготувати інфографічні матеріали з відомостями про кількісний та якісний состав членів ІКОМ України, які має надати Бєлінський Є.В., а Литвинець Ю.О. про фінансове становище організації і рух коштів протягом 2019 року.

 

3.         Про проведення незалежного фінансового аудиту за календарний рік.

Чуєва К.С. запропонувала проведення незалежного фінансового аудиту, необхідність якого обґрунтовувалось на тому, що є певна недовіра у рядових членів ІКОМ до Організації, а також політики фінансової прозорості, дотримання якої є необхідною умовою для отримання грантів.

Голосували:

5 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:Проведення незалежного фінансового аудиту за календарний рік.

 

4.         Про оновлення складу Комісії з прийому нових членів, а також прийняття нових положень щодо прийому нових членів.

Бєлінський Є.В. запропонував оновити склад Комісії з прийому нових членів. Згідно пункту 10.3. Статуту ІКОМ України Виконавчий секретар ІКОМ України входить до складу Комісії за посадою.

Голосували:

5 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили: Включити у склад Комісії з прийняття нових членів Виконавчого секретаря ІКОМ України Бєлінського Є.В.

 

5.         Про наступну дату засідання Президії.

Чередніченко А.М. запропонувала наступну дату засідання Президії 20.11.2019 року.

Голосували:

5 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили: наступну дату засідання Президії 20.11.2019 року.

 

 В ході робочого обговорення до наступного засідання Президії визначили такі питання.

a.         Визначити розмір і терміни для сплати членських внесків на 2020 р., відпрацювати механізми завчасного інформування членів організації про необхідність сплати внесків.

b.         Підготувати Положення про прийом нових членів з метою уточнення критеріїв оцінювання і вимог до кандидатів відповідно до Статуту та рекомендацій ICOM.

 

6.         Провести консультації з ІКОМОС України щодо запуску роботи національного комітету «Блакитного щита» в Україні.

7.         Ініціювати обговорення серед членів організації щодо проектів, які мають бути подані від ІКОМ України до Українського культурного фонду; сформувати відповідні робочі групи для підготовки заявок на гранти.

8.         Підготувати звернення від ІКОМ України:

a.         До народних депутатів – членів комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій - щодо внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» з метою створення можливостей для розвитку музеїв вищих навчальних закладів;

b.         До народних депутатів – членів комітету Верховної Ради України з питаньзовнішньоїполітики та міжпарламентськогоспівробітництва, до МКМС – щодо необхідності ратифікації Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 р. щодо захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (порушити у межах компетенції це питання перед Президентом України на виконання рекомендацій парламентських слухань «Стан проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні»);

c.         До МЗС та МКМС – щодо необхідності всебічної підтримки з боку держави заявки щодо включення косівської кераміки до Списку всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО (розгляд відбудеться 9-14 грудня 2019 р.).

 

Головуючий  Чуєва К.Є.

Секретар        Бєлінський Є.В.

 


    Copyright © 2015 - 2016 ICOM Ukraine